Dutch Society of Musculoskeletal Medicine

© Dutch Society of Musculoskeletal Medicine 2020


Welkom op de website van de Vereniging voor Musculoskeletale GeneeskundeDe vereniging werd in 2015 met steun van de Stichting Manuele Geneeskunde (SMG) te Eindhoven opgericht als belangenvereniging voor 


oud-diploma houders MG van de SMG opleiding

nieuwe diplomahouders van de Certificaat/Diploma opleiding

afgestudeerden van de MSc MT, uitstroomrichting Musculoskeletale Geneeskunde van de Vrije Universiteit Brussel.


Het doel van de vereniging is het bevorderen van de Musculoskeletale Geneeskunde in de breedste zin


Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het ondersteunen en bewaken van de kwaliteit van de opleiding Musculoskeletale Geneeskunde