Dutch Society of Musculoskeletal Medicine


De vereniging is opgericht op 2 juni 2015Het bestuur


Voorzitter             Dr M. Jonquière

Secretaris             Dr W.Jorritsma

Penningmeester    Dr  L.J.J.M. van Deursen
Secretariaat


Mevrouw Elly Naninck

secretariaat@dutchsocietymsm.nl


Postadres

Van Galenstraat 8

5571 BN Bergeijk


NL91 RABO 0305 3677 06D

© Dutch Society of Musculoskeletal Medicine 2020