Dutch Society of Musculoskeletal Medicine


De vereniging is opgericht op 2 juni 2015


Het bestuur
Secretariaat


Mevrouw Elly Naninck

secretariaat@dutchsocietymsm.nl


Postadres

Van Galenstraat 8

5571 BN Bergeijk


NL91 RABO 0305 3677 06

Voorzitter

Dr M. Jonquière

Secretaris

Dr W. Jorritsma

Penningmeester

Dr L.L.J.M. van Deursen

© Dutch Society of Musculoskeletal Medicine 2020