Dutch Society of Musculoskeletal Medicine


De vereniging werd opgericht om


  • zich in te zetten voor een nieuwe erkende opleiding voor artsen musculoskeletale geneeskunde


  • zich aan te kunnen sluiten bij de European Scientific Society of Manual Medicine (ESSOMM zie www.essomm.eu). De vereniging is sinds enkele jaren aspirant ESSOMM-member

 

  • de belangen van de opleiding musculoskeletale geneeskunde te behartigen


  • erkenning van het vakgebied musculoskeletale geneeskunde in Nederland en Europa te verkrijgen


In 2019 kwam de Certificaat/Diploma opleiding onder de hoede van de Stichting Wetenschap en Onderwijs Musculoskeletal Medicine (SWOMM), opgericht in 2010 door oud-docenten van de SMG


De Certificaat/Diploma opleiding voldoet aan de huidige eisen van transparantie, Evidence Based Medicine (EBM) en Evidence Based Practice (EBP), en aan een studiebelasting van 30 ECTS volgens de richtlijnen van ESSOMM


De opleiding tot het Diploma Musculoskeletale Geneeskunde wordt aangeboden in een 3-jarig programma, maar kan ook in modules worden gevolgd


  • 1e jaar met 10 ECTS studiebelasting en 2 Modules leidt tot het Certificaat:

Certificate Advanced Studies (CAS)


  • 2e en 3e jaar met 20 ECTS studiebelasting en 4 Modules leidt tot het Diploma:

Diploma Advanced Studies (DAS)


Deze opleidingen worden gegeven onder de verantwoordelijkheid van de SWOMM


Het daarop aansluitende universitaire curriculum dat artsen opleidt tot Master of Science Musculoskeletale Geneeskunde (totaal 60 ECTS, waarvan 30 behaald middels de Certificaat/Diploma opleiding) kent een duur van 2 jaar

Deze Masteropleiding is nog in ontwikkeling bij de European Scientific Society of Manual Medicine (ESSOMM)