Dutch Society of Musculoskeletal Medicine


De vereniging werd opgericht om


  • zich in te zetten voor een nieuwe erkende opleiding voor artsen musculoskeletale geneeskunde


  • zich aan te kunnen sluiten bij de ESSOMM (European Scientific Society of Manuel Medicine – zie www.essomm.eu). De vereniging is sinds enkele jaren ESSOMM-member

 

  • de belangen van de opleiding musculoskeletale geneeskunde te behartigen


  • erkenning van het vak musculoskeletale geneeskunde in Nederland en Europa te verkrijgen


De opleiding CAS/DAS voldoet aan de huidige eisen van transparantie, EBM en EBP, en aan een studiebelasting van 30 ECTS volgens de richtlijnen van ESSOMM


De universitaire opleiding tot het Diploma Musuloskeletale Geneeskunde wordt aangeboden in een 3-jarig programma


  • 1e jaar met 10 ECTS studiebelasting leidt tot een Certificaat:

Certificate Advanced Studies (CAS)


  • 2e en 3e jaar met 20 ECTS studiebelasting leidt tot een Diploma:

Diploma Advanced Studies (DAS)


Het daarop aansluitende universitaire curriculum dat artsen opleidt tot Master of Science MT uitstroomrichting Musculoskeletale Geneeskunde (totaal 73 ECTS, waarvan 30 behaald middels de CAS/DASopleiding)kent een duur van 2 jaar


De opleidingen worden gegeven onder de verantwoordelijkheid van de VUB


Klik hier voor de studiegids of ga naar de pagina 'documenten'.

© Dutch Society of Musculoskeletal Medicine 2020