Dutch Society of Musculoskeletal Medicine


De Stichting Wetenschap & Onderwijs Musculoskeletal Medicin (SWOMM) 

organiseert en geeft de artsen-voor-artsen opleiding


Docenten zijn arts MSc Musculoskeletale Geneeskunde of huisarts, sportarts of ander specialist met het Diploma MG


De European Scientific Society of Manual Medicine (ESSOMM) zal naar alle waarschijnlijkheid

de MasterSc opleiding onder haar verantwoordelijkheid gaan organiseren en geven


De Stichting Manuele Geneeskunde (SMG) steunt de Duch Society of Musculoskeletal Medicine© Dutch Society of Musculoskeletal Medicine 2020